Институции

11 554 висшисти са изтекли зад граница

11 554 български висшисти са напуснали страната и са се реализирали зад граница от началото на 2011 година до края на септември 2016 година. В същото време 1970 висококвалифицирани чужденци са започнали работа у нас. Това става ясно от одитния доклад на Сметната палата „Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование“, като данните са събрани от Министерството на вътрешните работи и Агенцията по заетостта.

Така на практика излиза, че чужденците, пренесли се на трудовия пазар у нас, са близо шест пъти по-малко от нашите висшисти, които са се реализирали извън страната. Всеки човек, който емигрира, е много ценен, още повече, когато е висококвалифициран и държавата е инвестирала в образованието му. Това коментира пред „Монитор“ Добрин Иванов от „Асоциацията на индустриалния капитал в България“ (АИКБ). Въпреки това обаче той добави, че това са нормални процеси, защото живеем в условия на свободно движение на хора, капитали и стоки.

Иванов обясни още, че именно през последните пет години у нас се наблюдава по-осезаем дефицит на специалисти. 60 585 дипломи пък са легализирани от Министерството на образованието и науката за периода от юни 2013 година до края на 2015 г. „Поради нефункционалността на водения регистър, министерството не разполага с данни за броя на дипломите за завършено висше образование, за които е издадено такова удостоверение“, става ясно от доклада на Сметната палата.

В същото време 2677 лица с висше образование от чужбина са легализирали дипломите си у нас от 2011 година до 30 юни 2016 г., като реализацията им се наблюдава. 8405 от удостоверенията са за придобита професионална квалификация в България, с цел упражняване на регулирана професия в чужбина са издадени за периода от началото на 2010 година до края на 2015 година. Сред тях най-голям е броят на медицинските специалисти – 7245.
„Съпоставянето на броя на тези медици с броя на завършилите медицинските университети за същия период – 22 480, показва сериозният дисбаланс, който този процес предизвиква на пазара на труда. Планиращите да напуснат страната медици представляват приблизително една трета от завършилите“, гласи докладът на Сметната палата.

За същия период са издадени 764 удостоверения за придобита професионална квалификация в чужбина, с цел упражняване на регулирана професия в България. Основната част от тях – 550, също са медицински специалисти. Те обаче са много по-малко от броя на изтеклите медици. Според нашите изследвания около 80-90% от завършващите медицина веднага заминават след края на обучението си, обясни още Добрин Иванов. Основните дестинации, към които заминават нашите лекари, са Германия и Австрия, обясни още той, като добави, че трябва да се вземат мерки за изтичащите специалисти, заради които в страната ни има дефицит на медици.

Според него дори образованието на бъдещите лекари у нас трябва да бъде обвързвано с ангажимент за работа в България за определен срок от време. Ако завършилият не спази това условие, да връща средствата, инвестирани в образованието си, предлага още Иванов.
Друга идея е да се облекчат процедурите, така че лекари от страни извън ЕС – като Молдова, Украйна, Македония и др., да имат възможност по-лесно да започват работа у нас.

Източник: monitor.bg