Учители

11.19% от завършилите Педагогика работят като продавачи

Какво работят младите висшисти?

Отговор на този въпрос дава тазгодишното издание на Рейтинговата система на университетите в България на Министерството на образованието, за което „млади висшисти“ са завършилите през последните пет години, съобщи offnews.bg.

Най-голямата концентрация на работещи по специалността си е в професионалното направление Военно дело – 98.54%. На второ място е Медицина, където 91.68% работят като медици, 2.65% са специализанти, 1.18% – преподаватели и само 4.49% са в графата „Друго“. Данните за Стоматология показват, че 58.29% работят като медицински специалисти и докато процентът изглежда незначителен на фона на Медицина, следва да имаме предвид, че много зъболекарски практики се крият в 31.56-те процента в графа „Самоосигуряващи се“. 3.70% от завършилите са станали преподаватели, само 6.45% работят нещо друго.

Но реализацията в други професионални направления далеч не е същата. 9.27% от филолозите, 12.3% от философите, 6.42% от завършилите специалност от професионално направление Национална сигурност работят като продавачи. Същото важи за 13.54% от завършилите Биологически науки, за 9.72% от висшистите с диплома от направление Изобразително изкуство, за 8.49% от дипломираните икономисти и за 9.73% от завършилите Администрация и управление.

Работата на повече от 57% от завършили туризъм е в графа „Друго“. Дори по-голям е процентът при Религия и теология – 70.18 на сто.

6.89% от завършилите Енергетика пък са работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения.

22.74% от завършилите Право са станали държавни служители, 10% са самоосигуряващи се, 24.31% са юристи, 42.95% работят друго.

Над 40% от завършилите Педагогика не са станали учители. 59.21% от дипломираните за последните 5 г. педагози са започнали работа в училище. При направлението Педагогика на обучението по… 32.31 са станали учители, 11.19% обаче работят като продавачи.

32.16% от младите специалисти с диплома от професионално направление Математика са станали ИТ специалисти, 7.57% – учители. 34.75% от завършилите Комуникационна и компютърна техника работят по специалността си, а, изненадващо или не, 6.35% работят са продавачи.

В направление Информатика и компютърни науки 48.16% от дипломиралите се през последните пет години са започнали работа по специалността си. Като ИТ специалисти работят и 19.05% от завършилите Икономика, но само в един от университетите – Американският в Благоевград.

Източник: offnews.bg