Училища Учители

11 000 учители напускат училище тази година?

Около 11 000 учители и персонал ще излязат от системата на образованието в България.

По-голямата част – 8100 души, са педагози, а останалите 2900 са персонал. Това са индикативните числа, заложени в проекта на национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ на Министерството на образованието и науката.

Повечето ще освободят позициите си поради пенсиониране, други – заради закриване или преструктуриране на учебното заведение.

За обезщетения на всички напускащи са заложени над 36,5 млн. лв. На педагогически специалист се полагат до 10 брутни работни заплати, а на непедагогическия персонал – до 8 брутни работни заплати. Ограничението не важи за директори на институции.

Няма да се финансират или се възстановяват получените обезщетения, ако след прекратяването на трудовите отношения човекът бъде нает от същия работодател в срок до 5 ноември. Възстановените средства се използват също за обезщетения до края на 2020 г. Програмата обхваща всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Националния дворец на децата и Логопедичния център в София.

Припомняме, че през миналата година по програмата на МОН също бе предвидено системата да напуснат 11 000 души. Тогава обаче за обезщетения бяха предвидени по-малко средства – 28 млн. лева.

Всяка година средно по 3000 учители не достигат в цялата страна. Според синдикати след 7-8 години дефицитът ще е от 40 000 педагози.

Източник: duma.bg