Мнения

11-токласниците ще решават задачи през юни

Диагностицирането на знанията и уменията по математика на 12-класниците е породено от нарастващата необходимост от подготовката на млади хора за продължаване на образованието в инженерни и икономически специалности – кадри, за които изпитва потребност пазарът на труда.

Чрез изследването по математика ще бъдат обхванати между 10 и 20% от учениците от випуска, като ще се създаде възможност за съпоставка между резултатите от обучението на учениците по математика при профилирана и при професионална подготовка, както и между резултатите на училищата от един и същи вид в различните региони.

Подобно изследване е предвидено през месец юни 2014 г. и за ученици в 11-ти клас. Изследванията ще се правят върху изучавания материал по математика от задължителното обучение в гимназиалния етап от осми до 11-ти клас включително.

Източник: Пресцентър на МОН