Ученици

106 000 се явиха на зрелостни и НВО

Над 106 000 седмокласници и дванадесетокласници положиха изпити. 51 107 са зрелостниците, които са положили втория държавен зрелостен изпит, а 55 289 са учениците, които са имали национално външно оценяване по математика.

Най-много зрелостници са се явили на матурата по английски език – 13 524, като са следвани от тези по биология – 12 380. Първоначално желаещите да се явят на матура по биология (13 820 ) бяха повече от тези по английски език (13 744). Нещата се разменят след провеждането им. 1440 не са се явили на тест по биология, а 220 са пропуснали изпита по английски.

Броят на анулираните работи също е по-малко от този на български език, като този път те са 8. Повторно матура по английски и биология ще трябва да положат по двама зрелостници. По физика анулираните работи са три. Компания през септември ще им прави и един зрелостник, явил се на матура по география.

Разликата с броя от явилите се на матура по български език и тези, които са решавали втория изпит, се дължи на това, че над 10 000 зрелостници предпочетоха вместо втора матура в дипломата им да бъде вписана средната оценка от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Изпитът по математика на седмокласниците им носи точки за балообразуващата им оценка, с която ще кандидатстват за гимназия. Те могат да съберат най-много 100 точки. 65 от тях са от първия модул, който бе с 20 задачи със затворен и със свободен отговор. Останалите 35 са от втория, състоящ се от 4 задачи – 2 с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 с описание и аргументация на решението.

Резултатите от матурите трябва да бъдат обявени до 13 юни, докато НВО-то трябва да е готово до 6 юни.

Източник: monitor.bg