Ученици

1000 ресурсни учители работят с децата със СОП

Над 1000 ресурсни учители са назначени в детските градини и училищата и осигуряват подкрепа на деца със специални образователни потребности. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова при откриването на европейската конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“, организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град и от Националната асоциация на ресурсните учители.

Заместник-министър Гайдарова посочи, че над 4800 деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби са получили допълнителна подкрепа в резултат на изпълнението на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Малко над 24 000 са децата със специални образователни потребности, които са приобщени в детските градини и училищата, съобщи директорът на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката Грета Ганчева. „Много ми се иска в бъдеще да можем да увеличим броя на ресурсните учители, да бъдат малко повече в институциите в предучилищното и училищното образование, за да могат учителите да бъдат по-спокойни и да могат да осигуряват най-доброто образование за децата“, посочи тя.

Източник: МОН