Училища

1000 отсъствия от часове на учители в обл. Смолян

Общият брой отсъствия на учениците в Област Смолян е 20 000, а учителите са отсъствали общо 1000 учебни часа – по болест.

Най-голям е броят на отсъствията на учениците от VІІ – VІІІ клас и гимназиалният курс.

Голяма част от отсъствията се дължат на закъснения и са от неприсъствие в час по физическо възпитание.

Общият брой на отсъствията на учителите е 933 ч., при положение, че тези отсъствия по болест са натрупани от 12-13 училища от общо 60 училища в областта.

Според началника на регионалния инспекторат по образование в Смолян Иван Муцевски, цифрите са тревожни и проблемът с отсъствията ще бъде приоритетен за наблюдение. Към момента обаче само се извършват наблюдения и анализи, а на по-късен етап ще бъде потърсена отговорност.