Ученици

100 ученика от 15 училища и 12 града представиха идеите си за отговорен бизнес

За трета поредна година Джниър Ачийвмънт и Хюлет-Пакард организираха “Отговорен бизнес” – конференция, целяща да развие в подрастващите умения на бизнес лидери и да ги ангажира в социално отговорни практики, която се проведе на 11 май. Съвместният проект насърчава бъдещите предприемачи към отговорно бизнес мислене и развива умения, необходими за разрешаването на етични казуси.
 
“Отговорен бизнес” е част от дългосрочното сътрудничество на Хюлет-Пакард и Джуниър Ачийвмънт – Янг Ентърпрайс, което обхваща освен България още 14 страни – Австрия, Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Израел, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия и Швейцария. Само за 2009 г. финансовата подкрепа, която Хюлет-Пакард отделя за проекта в България възлиза на 8000 евро.
 
Участниците в конференцията – ученици между десети и дванадесети клас бяха разпределени в 9 отбора и трябваше да анализират реален казус от живота на съвременните компании. Казусът касаеше ситуация в отдела по продажби на голяма IT компания, при която мениджърът на екипа по продажби трябва да вземе трудно решение. Тя трябва да прецени дали да предостави на екипа си информация за конкурентите, която е получила по нерегламентиран начин, и така да постави компанията си в привилегировано положение на търг, който се бори да спечели.
 
Отборите трябваше да преценят дали служителката е постъпила правилно, като подкрепят позицията си с аргументи и дадат предложение за адекватен начин на действие. Те трябваше да направят списък с предложения как компанията да направи нов стандарт на етично управление по-популярен сред служителите си и да определят индикатори за измерване на успеваемостта на своите идеи.
 
В сериозната конкуренция първото място бе присъдено на отбора Гууд Инвест (Good Invest) за отличния анализ на етичността на решението, което мениджърът от казуса е взел. Отборът представи нетрадиционни предложения за стимулиране на откритата и честна игра сред бизнеса и предложи идеи за поощряване на екипния дух и сплотеността на служителите.
 
Всички членове на отбора победител получиха по един принтер – награда от Хюлет-Пакард.