Ученици

100 точки само за осем ученици по БЕЛ и 93 по математика

При решаването на допълнителните модули статистиката показва, че с максимални 100 точки по БЕЛ са 8 ученици, а по математика – 93 ученици.

Отлични оценки по БЕЛ са получили 4074 ученици, а по математика – 2210 ученици.

Слаби оценки по БЕЛ имат  770 ученици, а по математика – 2069 ученици.

По региони сравнителният анализ показва, че най-добре комплексно са се представили седмокласниците от София–град, област Смолян и област Варна, а най-ниски резултати са показали учениците от област Плевен, област Разград и област Пазарджик.