Ученици

100 за 100

Проектът „100 за 100“ се организира от Сдружение „Международна младежка камара -България“ (Junior Chamber International – Bulgaria).

„Си 3 ай Европа“ ЕООД дарява на JCI Bulgaria 100 броя употребявани, но добре запазени и функционални лаптопа, с които се инициира настоящия проект „100 за 100“.

Участници в конкурса могат да бъдат държавни, общински и неправителствени институции, организации, заведения, предоставящи социални услуги за деца, младежи, възрастни хора, хора с увреждания и в неравностойно положение, включително училища, читалища, и други с цел да получат дарение на компютри, чрез които да се предоставят възможности за обучение на лицата от упоменатите целеви групи, но също така и за подпомагане работата на институциите и организациите.

За да участвате в конкурса, е необходимо да изпратите на 100for100@jci.bg:

1. Креативна част – рисунка, снимка, видео, макет, текст, стихотворение, песен или др. на тема „Промяната, която искам да бъда“.
2. Попълнен въпросник

Краен срок: 19 ноември 2015 г.

Още информация