Ученици

10 500 деца учат религия в училище

10 500 наши ученици са изучавали религия в училище като избираем предмет през 2017/18 г.

За тази учебна година броят им все още не е ясен, но предварителните прогнози за втория срок са за увеличаване на децата, които избират такъв предмет в рамките на свободните и избираемите часове. Това показват данни на просветното министерство, изнесени на симпозиум за обучението по религия, организиран от Синдиката на българските учители, КНСБ и Богословския факултет на Софийския университет.

8200 деца са учили за християнството м.г., а 2300 – за исляма. При една трета от тях обучението е било в рамките на избираемите часове – такава възможност има от 2016 г., когато влезе в сила новият училищен закон. Останалите 2/3 са избрали този предмет като СИП. 90% от децата са в началния курс между 1-ви и 4-ти клас, 7-8% – в прогимназията. Само 4 са гимназиите у нас, в които ученици са поискали да изучават допълнително и религия. За да се формира група по този предмет, са необходими поне 13 желаещи ученици.

От тази учебна година избралите религия ще учат по нови учебни програми, утвърдени от МОН през юни т.г. Те са три варианта – по християнство, по ислям и неконфесионално обучение, включващо преглед на всички религии. По повод желанието на редица участници в симпозиума религията да се въведе като задължителен предмет в училище, зам.-министърът Таня Михайлова заяви: „Темата стои като обсъждане. Има предложение, то трябва да се коментира в експертния съвет по религия към министерството“. „Не можем да накараме насила родителите, които не желаят, децата им да учат религия. Това би постигнало обратния ефект“, коментира експертът от МОН Коста Костов.

Източник: segabg.com