Ученици Училища

10% от учениците в Добричко признават за агресия в училище

Около 10 на сто от учениците в Добричката община смятат, че в училище има прояви на насилие и агресия.

Това сочат резултатите от проучване в 13 учебни заведения на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Годишният доклад на комисията за 2019-а ще бъде обсъден на предстоящото заседание на общинския съвет.

Анкетираните над 500 ученици в общината свързват насилието между деца главно с посегателството върху физическата и емоционална същност на човека. Повечето от анкетираните са убедени, че агресията в голяма степен зависи от характера на човека и изригва след употребата на алкохол и наркотични вещества, са сред изводите на проучването. Учениците посочват, че в конфликтни ситуации, ако имат възможност, биха търсили алтернативни пътища за уреждане на лични проблеми.

През изминалата година местната комисия е разгледала девет възпитателни дела срещу 13 ученици, между които почти половината са малолетни. Най-много са постъпилите преписки от Районната прокуратура в Добрич за кражби, но има и сигнали за управление на автомобил без шофьорска книжка, за непристойно поведение на обществено място и умишлено нанасяне на щети в чужд имот, информира БТА. Разгледаните възпитателни дела са с 44 на сто по-малко от предходната година, отчитат от комисията.

Източник: novini.bg