Училища

10 млн.лева за модернизация на условията за спорт в училищата

Девет общини в България ще получат около 10 млн. лв, които ще трябва да използват за изграждане на нови, за ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в десет училища. Решението беше взето на заседание на правителството.

Става дума за Столичната община и общините в Пловдив, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен.

4 млн. от сумата се осигурява от министерството на спорта, а останалите са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Правителственото решение ще позволи разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното й използване за физическо възпитание и спорт от учениците, което е фактор за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност, се посочва в съобщението.

Прочети повече за решението