Мнения

10 млн. лв са приготвени за деца от уязвимите групи в детската градина

10 милиона лева заделя държавата и за включване на децата от т. нар. уязвими групи в детската градина още от 3-годишна възраст, се чете в Стратегията за намаляване на дела на учениците, преждевременно напускащи класната стая.

Неотдавнашно изследване показа, че има връзка между ранното посещение на забавачка за деца от малцинствата, и оставането им по-дълго в училище на по-късна възраст, припомня „Стандарт“.

Ако децата са усвоили българския език още в детската градина и са се социализирали там, след това те не срещат такива големи обучителни трудности при усвояването на материала в училище. Същото в общи линии констатира и Световната банка, която неотдавна представи свое изследване на уменията на възрастните хора в професионално отношение.

Тези представители на малцинствата, които са посещавали детска градина, след това се представяха по-добре и на тестовете, свързани с професионални познания и т. нар. меки умения.