Ученици Училища Учители

10 дни остават до крайния срок за участие в конкурса „Дигитални новатори в образованието“

10 дни остават до крайния срок за участие в конкурса „Дигитални новатори в образованието“. Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигиталното съдържание и по-широкото навлизане на информационните технологии в образованието, подпомагащи учебния процес във всички учебни дисциплини. Конкурсът търси учителите – дигитални новатори, преподаващи от 1-ви до 12-ти клас. В конкурса могат да участват всички учители, обучаващи ученици по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да кандидатства или да бъде номиниран в една или повече категории.

Teacher.bg е медиен партньор на конкурса.

Приемат се кандидатури в 4 категории (Технологични иновации, Интерактивност при преподаването, Най-добра учебна програма с използване на информационни технологии, Мултиплициране на иновативните учебни решения). Участниците могат да прилагат в своя подкрепа линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видеоматериали.

До 17:00 ч. на 4 юни 2021 г. се приемат кандидатури на всички желаещи учители, които преподават на ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване.

Източник: БАИТ