Учители

10 дни, за да участвате в конкурса „Дигитални иноватори“

10 дни остават до крайния срок за участие в конкурса „Дигитални новатори в образованието“.

До 17:00 ч. на 26 май 2023 г. очакваме кандидатурите на всички желаещи учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на БАИТ.  

Най-много кандидатури в момента са подадени в категорията  „Качествено учебно съдържание“ – 14. В „Принос за качествено изграждане на STEM център“ има постъпили 5 заявки. Категориите „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“ и „Технологични иновации“ засега имат, съответно 3 и 2 кандидатури.

Teacher.bg подкрепя инициативата.

Източник: БАИТ