Училища

1.5 млн. лв се отпускат за сигурност в училищата

1 500 000 лева ще бъдат отпуснати за гарантиране на сигурността в българските държавни училища. Това е заложено в проекта на националната програма „Достъпно и сигурно училище“, чието утвърждаване от Министерския съвет предстои.

500 000 лева са заложени за проекти, свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Въвеждането на новия модул „Сигурност“ се налага от необходимостта да се подкрепят държавните училища с финансов ресурс за закупуване на технически средства, които в максимална степен да подпомогнат организацията на охрана в сградите с учебен процес във връзка със зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители, проблеми с наркоразпространението в и около училищата, както и ограничените финансови възможности на държавните училища.

Целта е ефективен пропускателен режим в училищните сгради, по-добра организация на охрана чрез технически средства и подготвени охранители, по-добра комуникация между училищата и правоохранителните органи и ефективен контрол в случай на инциденти чрез възможност за преглед на записите от видеонаблюдение.