Мнения

1/3 от младите българи са висшисти

Близо 30% от българите между 30 и 34 г. имат завършено висше образование, показва Евростат, и по този показател се намираме по средата на таблицата за образованието и обучението по Стратегията „Европа 2020“.

Целта на стратегията е през 2020 г. най-малко 40% от младите хора в ЕС на възраст 30-34 г. да са завършили висше образование.

Данните съвпадат с тези на родната статистика, която отчита около милион българи на възраст 25-34 г. през 2011 г., като 300 000 от тях са учили през текущата година.

Най-много висшисти на възраст 30-34 години има в Ирландия, Кипър и Люксембург – 50%, Литва – 48%, Швеция и Великобритания – 47%, Финландия – 46%.

Най-слабо в тази възраст са се образовали младежите в Италия, Румъния и Малта – по 22%, Чехия – 25%, Австрия – 26%.

Средно 36% от 30-34-годишните в ЕС са имали висше образование към 2012 г.

В края на 2011 г. повече от половината българи (55%) са били със средно образование, всеки четвърти е бил висшист, а всеки пети е бил с основно и по-ниско образование.

Семейната среда е от изключителна важност. Всеки трети с висше образование у нас произхожда от семейство, в което поне единият родител е висшист. Едва един от десет висшиста у нас са от семейства, в които родителите са с основно или по-ниско образование.