Ученици

1 на 1000 ученици отпада във Варна

Едва 0.1 % или 1 на 1000 са отпадналите след първия учебен срок ученици във Варна. Статистиката беше огласена от заместник кметът Коста Базитов (на снимката). Това са 27 деца от общо 28 478 по данни на общинската дирекция „Образование“ в Морската столица, пише вестник „Народно дело“.

Тенденцията е към намаляване на този процент, не без задоволство отбеляза Базитов.

Той огласи създаването на нов варненски иновационен портал за ученици. Финансирането е чрез общинската програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби за 2011 г. Участват общо шест училища и една институция, които ще представят своите идеи.