Мнения

ЮНЕСКО работи усилено по въпроса за образованието на ромските деца

„По въпроса за образованието на ромските деца ЮНЕСКО работи заедно със Съвета на Европа, който има също много силни програми в тази област“, коментира в интервю за всекидневника „Монитор“ генералният секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Тя признава, че данните са много тревожни, а проблемът вече се е превърнал от локален в общоевропейски.

„Знаем, че половината от ромските деца в Европа не завършват и основно образование, което създава една нездрава социална среда. Заедно със Съвета на Европа искаме да подберем добрите практики и да ги разменим, ако някъде дадена политика работи“, каза Бокова.

„Миналата година ние направихме един онлайн модул за учители и възпитатели, които обучават ромски деца и деца от малцинствата. Заедно с Националната комисия на ЮНЕСКО на Словакия организирахме семинар за подготовка на учители за ромски деца в предучилищна и началноучилищна възраст. В него участваха и педагози от България, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия и Унгария. Целта беше да се усвоят някои специални техники за обучение на тези деца“.

„През януари ЮНЕСКО публикува заедно със Съвета на Европа учебник с насоки за предучилищно обучение на ромски деца. Там е събран целият опит и всяка страна ще може да извлече специфичното за нея. Приносът на ЮНЕСКО е именно в подготовката на учителите, които образоват ромските деца“, допълва още първият човек в ЮНЕСКО.