Училища

Частните училища свалят таксите

С поне 25% ще паднат таксите в частните училища, ако се приеме новият закон за предучилищното и училищно образование, коментира председателят на Асоциацията на частните училища и детски градини в България Милка Славчева.

Промяната ще бъде наложена от безпрецедентното към момента решение, държавата да финансира и частните учебни заведения със сума, равна на тази, която получават държавните и общински школа.

Според шефката на Асоциацията сума в размер на 1200-1300 лв е около една четвърт от разхода по обучението на частния ученик. Така логично с този размер ще падне и таксата.

Единният разходен стандарт се определя всяка година с постановление на МС като зависи както от вида на учебното заведение, така и от района. В най-големите градове в страната в момента сумата за ученик е 1195 лв., но може да се очаква леко повишение във връзка с инфлацията.

Още по темата