Училища

Училище 365: Водеща информационна система на пазара за електронна училищна документация

На базата на 10 годишен опит Мрежата на учителите новатори създаде най-удобната за учителите информационна система – Училище 365. Докато разработвахме системата получихме над 400 заявки на интерес и искания на оферти. Благодарим на училищата за доверието. Системата е готова, снабдихме я и с най-актуалния възможен хардуер, за да не усещат потребителите никакви трудности и при най-натоварен трафик и най-разнообразни мобилни устройства. Време е за договори.
Свържете се с нас.
 

Стотици училища и детски градини се възползваха от Националната програма за ИКТ, за да си осигурят средства за внедряването на новата система. Най-голям интерес има към модула „Дневник“, който е напълно интегриран с действащата в момента система НЕИСПУО.

Интересът не е учудващ. Електронният дневник на „Училище 365“ наистина спестява най-много от времето на учителите за административни задачи по изобилната училищна документация. Според нашите тестове – до 2 работни дни / месечно, които се радваме, че можем да върнем обратно на учителите-новатори за основната им работа с учениците. Заради големия интерес към модула ще посветим следващите няколко месеца приоритетно на училищата, които ще го внедрят.

Каним всички, които са избрали „Училище 365“, да се свържат с нас до края на седмицата за подписване на договор. След 15 декември ще публикуваме точен график на инсталирането на системата и обученията по училища и области.

Важно за училищата, които ще използват финансовата подкрепа на Националната програма ИКТ, за да внедрят „Училище 365“:

1. МОН публикува класирането на училищата Основно и Допълнително, които са одобрени за финансиране. Защо класирането е в две част не става ясно, но се надяваме поне част от разочарованите от първото класиране училища, които очакваха подкрепата на програмата, за да внедрят „Училище 365“, да са попаднали в допълнителното класиране. Ще се радваме да работим с вас, колеги.

2. Според инструкциите на МОН училищата ще получат финансирането си, както при предишните издания на програмата, до края на месец ноември през първостепенния разпоредител с училищния бюджет (община или МОН в зависимост от вида на училището). По-големите училища, които имат възможност да не изчакват първостепенния разпоредител да получи и преведе финансирането могат да си закупят информационната система „Училище 365“ и да представят на първостепенния разпоредител договора и документите за плащане – за възстановяване на разходите.

Училище 365 – предимствата на облачно базирана училищна информационна система:

• Сигурност на информацията –  гарантирана по световни ИТ стандарти. 
• Надеждност на защитата –  разполагаме с екип с над 20 годишен опит в българския уеб.
• Опростеност на решенията – потребителят вижда само каквото му е нужно.
• Гъвкавост и практически неограничени възможности за развитие на решенията според нуждите на потребителите.
• Достъпност на информацията за регистрирани потребители – от всякакви  устройства.
• Всички членове на училищната общност имат достъп едновременно – край на разминаванията в информацията между ученици, учители и родители.