Училища

Училищата в селата – вече до десети клас

Училищата в селата и малките населени места, където живеят младежи до 16 г. се превръщат в обединени и по силата на новия закон за предучилищното и училищно образование, който се представя днес, ще могат да приемат ученици до десети клас .

Според зам.-министър Милена Дамянова, авторите на проекта са се облегнали на Конституцията, споде която всеки до 16 години задължително трябва да ходи на училище. В момента много от тях учат до осми клас в основното училище в селото и прекъсват.

Математическите гимназии пък няма да имат прием за петокласници, както това се прави сега. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда нова система за признаване на дипломи и професионални тапии.

„Законът не може да надскочи обществото и неговите нагласи и няма как да е революционен до степен, до която искаха много от организациите, с които работихме по изготвянето му“, коментира Дамянова в интервю за всекидневника „Труд“.

Прочети цялото интервю