Ученици

Ученици спасяват света от отпадъци

Проект за разделно събиране на отпадъци спечели първото място на олимпиадата по гражданско образование в СОУ „Найден Геров“ във Варна, а учениците го представиха на фестивала „Варна – моят древен и млад град“, информира местният „Черно море“.

В резултат на осъществената идея сега в училището има по три кошчета за събиране отделно на стъкло, хартия и пластмаса във всяка класна стая.

Целта на екологичния проект е да се достигне до нулеви отпадъци, а всичко изхвърлено да има възможност да се рециклира. За това работят 26 ученици от четвърти клас в училището. Класната им ръководителка Даниела Александрова разработва свой проект за екообучение.

„Да излекуваме света и да го направим по-добро място за живеене“ е мотото,което е избрано за разработката „Екокултура“. Преди месеци четвъртокласниците решиха в 40-те класни стаи на училището да поставят кошчета за разделно събиране на отпадъците, изработени от тях самите. Цялата идея бе представена по забавен и иновативен начин и така тя достигна до всички в училището.

Към настоящия момент приоритет на учениците не е само разделното събиране, но и редовното поддържане на чистотата в двора на училището и района около него, пише още изданието.