Ученици

Ученик пребори задача на 2000 години

19-годишният Радко Котев, ученик от Националната природоматематическа гимназия, шашна света на науката, решавайки прословутата Аполониева задача, която от 2000 години мъчи най-големите умове на човечеството, съобщава седмичникът „168 часа“.

Задачата се състои в това да се построи окръжност, която минава през три дадени точки, а най-интересният случай е когато имаме три окръжности, а търсената е четвърта, която се допира до тях. Тя е поставена от Евклипт 260 г. пр. н. ера, а след това е доразвита от ученика му Аполоний. Оригиналното й решение е било в Александрийската библиотека, която обаче изгаря при пожар.

До момента съществуват четири доказателства, които изпълняват условието окръжността да се построи с линия и пергел. За сравнение – Питагоровата теорема, че сборът на квадратите катетите на правоъгълен триъгълник е равен на квадрата на хипотенузата има над 100 решения, известни на математиците.

Най-ранното решение на Алолониевата задача предлага Виет през XVI век. След него опити правят Понселе, Жергон и Петерсен. Така допреди две години, когато учителят по математика на Радко Котев споменава на своите ученици за задача, недоказана до днес.

„Две години работих над проекта. Направих чертежите, но доказателствената част ми отне много време. Изчетох всичко по въпроса в интернет“, споделя ученикът, цитиран от всекидневника.

Признанието не закъснява и през септември Котев печели специалната награда на Европейското състезание за млади учени, което се провежда в Лисабон.

„Всичко около нас е математика. Интересно ми е да я виждам в практиката и ежедневието ни. Например GPS-те се основават на задачите за определяне местоположението на Земята, които са именно на Аполоний“, коментира ученикът, който в момента е в 12 клас и иска да учи математика и информатика в Шотландия.

„У нас няма да успея да се развия. В БАН има прекалено много хора, които не заслужават това признание. От друга страна за страхотни проекти не се намират средства. Не съм смахнат учен, имам си гадже и не уча по цял ден“, признава Радко.