Мнения

Синдикат към премиера: Повече пари за образование от догодина!

От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изпратиха писмо до министър председателя на република България Бойко Борисов, разпространено и до медиите.

Ето какво се казва в него:

„Наскоро се навършват пет години от най – голямата учителска стачка в историята на синдикалното движение в България и сега Ние – учителите, поглеждаме назад и напред, в историята и настоящето, в промененото от тогава и надеждите за по – доброто за нашите деца, а то би било невъзможно без направените промени и очакваните инвестиции в стратегия за съвременно образование.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ беше безкрайно радостен виждайки в стратегията за образование на управляващата партия преди три години това, което учителите скандираха по митингите и виждаха в мечтите си, а именно:

Акцентиране върху грамотността на учениците;

Осъвременяване на учебните програми и учебното съдържание с цел практическа насоченост и развитие на умения и компетентности;

Въвеждане на система за кариерно развитие на учителите;

Подкрепа за учители, работещи с деца със специални образователни потребности и надарени деца;
Развитие на личността на детето чрез програми за гражданското, здравно образование и предприемачески умения;

Включване в управлението на образователната система на родителите, социалните партньори, бизнеса и неправителствения сектор;

Повишаване на финансовият рейтинг и авторитета на българския учител;

Приоритизиране на българското образование в държавния бюджет на републиката и др.

Ние от „Подкрепа“ сме радостни от успехите, но и безкрайно обезпокоени от финансовото състоянието на образователната система в Република България.

През последните четири години отрасъла прогресивно обеднява с повече от 20% и средствата за образование не могат да осигурят провеждане на добрите политики, които правителството, министерство на образованието, заедно със синдикатите желаят и са започнали.

Не са достатъчни средствата за заплати на работещите в системата, целодневна организация на учебния процес, обновяване на сградния фонд и учебно – техническата база, специализираните кабинети, компютърните кабинети, физкултурни салони и площадки, видеонаблюдение, въвеждане на единна електронна система (електронни учебници и дневници) и много, много други.

Средствата от брутния вътрешен продукт за образование са най – ниските от балканските, и несравними с повечето европейски страни.

Уважаеми, господин Премиер,
Не бихме искали да се инициира национален дебат, как биха се ощетили някои отрасли, ако се насочат средства в „Образование“- това го слушахме достатъчно по време на стачката 2007 година от бившият премиер Станишев и неговите Вълчев и Орешарски, които за наша радост и с наша намеса не са в управлението.

Конструирането на републиканския бюджет е нищо друго освен подреждане на приоритети!

Учителите и родителите очакват да усетят, финансирането на техните мечти за промяна в образованието и надеждата, че това ще задържи децата им в България.

Ето защо Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява в бюджета за 2013 година да се увеличат средствата от брутния вътрешен продукт за образование в размер на 4%.

Синдиката настоява за увеличение на работните заплати на работещите в системата на образованието с 20% от януари 2013 година, като се увеличи размера на средният единен разходен стандарт за издръжка на ученик с 15% от януари 2013 година.