Училища

Родителски комитети твърдо “За“ изучаване на религия в училище

Два родителски инициативни комитета поискаха религията да стане задължителен учебен предмет и да се изучава два часа седмично в училище. Това са Българския родителски комитет и Родителския комитет за духовно-нравствено възпитание.

Според тях учениците до осми клас трябва да изучават своето вероизповедание или предмета „Етика“, а горните класове да учат повече и за другите религии.

Комитетите са категорични, че децата, които искат да учат „Религия“ и „Православие“ са дискриминирани, за което са подали жалба в Комисията за защита от дискриминация.

Според действащия Закон за народната просвета предметът не е в задължителната подготовка, а е в свободноизбираемата (СИП) и в задължителноизбираемата (ЗИП) подготовка, пише dnes.bg.

Родителските комитети са категорични, че изучаване на „Религия“ по никакъв начин не може да наруши светския характер на българското образование. Религията трябва да бъде изучавана в исторически, културен и философски план, добавят инициаторите на исканията, на пресконференция в БТА вчера.