Училища

Примери за реализирани проекти от Стемо

Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ Габрово
Цветана Кюмюрджиева, Директор

Учебната 2011/2012 година стартира с нова компютърна зала в Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев” Габрово. При изграждането й се възползвахме от уникалното предложение на Стемо ООД. Компанията е дългогодишен наш партньор, с който сме реализирали редица успешни образователни проекти.

Залата разполага с 21 работни места, управлявани от Windows MultiPoint Server 2010, инсталиран върху 2 мощни работни станции, свързани с тънки клиенти и монитори.

Чрез специализиран софтуер за мониторинг и управление на работните станции – NetSupport School CCE се осъществява контрол над работата по време на учебните занятия. Учителят има възможност да наблюдава какво се случва на екрана на всеки един ученик, да показва неговата работа чрез проектор и интерактивна дъска, както и да контролира напълно действията му. Системата за тестове, която предлага софтуера е още едно предимство за бърза и ефективна оценка на знанията и постигане на по-добър резултат от учебния процес.

СОУ „Христо Проданов“ Карлово
Мариана Маринова, Директор

През учебната 2010/2011 година в СОУ „Христо Проданов“ Карлово, фирма Стемо ООД оборудва три нови компютърни кабинета, които със своята функционалност и естетичност предоставят възможност за качествено и иновативно обучение по информатика и ИТ в съответствие с нуждите на съвременното информационно общество.

Всеки един от кабинетите е оборудван със сървър, работещ с операционна система Windows MultiPoint Server 2010 и десет работни места за учителя и учениците. Фирма Стемо предостави на училището ни програмния продукт NetSupport School, с помощта на който работата на учители и ученици премина на едно ново ниво – стана интерактивна, творческа и много по-удобна. Учителят има възможност ефективно да ръководи учебния процес, като показва екрана от своето работно място на всички ученици едновременно. Такава възможност има и всеки един от учениците. Учителят може да работи персонално с всеки ученик, като му помага и поправя грешките му дистанционно. Продуктът предоставя възможност за създаване на тестове и разпространението им до всички работни места.

С работата си по информатика и ИТ ние, учителите и учениците в СОУ „Христо Проданов“, използваме технологии от бъдещето благодарение на фирма Стемо ООД.

Гимназия с преподаване на чужди езици “Христо Ботев” Кърджали
Йорданка Чавдарова директор

Главна цел на съвременното обучение в училище в днешния век на бурно технологично развитие e ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни методи в учебния процес. Водени от тази новаторска идея, ръководството и колективът на ГПЧЕ „Христо Ботев“ Кърджали взеха решение, че инвестицията в тази посока ще донесе само полза за техните възпитаници. За целта в края на месец юни в езиковата гимназия бе оборудван нов мултимедиен компютърен кабинет. Изпълнител на проекта е фирма Стемо, водеща в областта на информационните и комуникационни технологии. В кабинета са изградени 26 работни места, които са свързани посредством кабелна система с управляващи активни устройства. Технологията Thin Client позволява към 4 основни компютъра, да се с свържат монитори, клавиатури и мишки за всяко работно място и да се споделят ефективно информационни ресурси. Обучаващите се използват независима операционна среда осигурена от Windows MultiPoint Server. Решението е особено подходящо за образователната сфера и е съобразено с ограниченията на бюджетите в училище.

На 05.07.2011г. в езиковата гимназия се проведе семинар за директори и преподаватели по информатика и информационни технологии, на който фирма Стемо представи свои иновативни решения и програмни продукти в помощ на образователните институции. Презентирана бе и технологията, с която е оборудван новият компютърен кабинет. Програмният продукт HP Classroom Manager позволява на учителя да задава на учениците различни видове задачи и тестове. Чрез неговото прилагане те имат достъп само до определени от учителя софтуерни приложения, което води до пълноценно провеждане на учебния процес и ефективно обучение в часовете по информатика и ИТ. Системата може да бъде използвана и от преподаватели по всички други учебни дисциплини.

ОУ „Васил Левски“ Ловеч
Корнелия Маринова, Директор

В ОУ „Васил Левски“ Ловеч се стремим да възприемаме нови подходи и практики в образователно-възпитателния процес с цел постигане на по-добри резултати. Във връзка с тази задача през 2010 година нашето училище обзаведе два модерни кабинета, които са оборудвани с иновативната система HP MultiSeat. Технологията ни позволи да инсталираме два пъти повече работни места без да надхвърляме предвидения бюджет. Всеки компютърен кабинет включва 15 работни места, интерактивна дъска и мултимедиен проектор.

За ефективно управление на учебния процес е инсталиран специализиран софтуер HP Classroom Manager. Софтуерът позволява на учителите да дефинират и персонализират достъпа на класа до различни сайтове, като разрешават или забраняват отделни приложения. Това е изключително полезна възможност при използването и управлението на интернет, който е неразделна част от съвременното обучение.

СОУ „Иван Вазов“ Плевен
Димитър Митев, Директор

СОУ „Иван Вазов“ Плевен оборудва две компютърни зали за обучение с най-новата технология HP MultiSeat. Решението позволи да се удвоят компютърните работни места, без това да изисква инвестиране на допълнителни средства от предвиденият бюджет.

Общият брой на компютърните работни места, които инсталирахме е 45, съответно 21 и 24, разпределени в две учебни зали. Всяка от залите е оборудвана с най-модерни средства за обучение, включващи интерактивна дъска и мултимедиен проектор. Разпределението на работните места дава възможност за провеждане на пълноценно обучение с максимално използване на най-новите компютърни технологии. С помощта на системата HP MultiSeat учениците работят по групови задачи и използват различните видове интерактивни уроци локално или публикувани в интернет пространството.

Върху всяка една от компютърните системи е инсталиран специализиран софтуер HP Classroom Manager, чрез който се управлява целия учебен процес. Интегрираните интерактивни учебни програми, викторини и тестове, незабавно отчитат и оценяват резултатите. Функцията „ученически дневник“ записва днешния урок в PDF файл, който учениците лесно могат да преглеждат вкъщи.

Преподавателите работят съвместно с учениците, като им изпращат екрани, видео или копие на екраните на други ученици. Съществува възможност за съвместно разглеждане на уебсайтове, при която съдържанието на всички уеб-браузъри на учениците се синхронизира и се управляват от броузъра на преподавателя.

В новите кабинети обучението е по-лесно за учителите и по-интересно за учениците.

СОУ „Васил Левски“ Троян
Розалина Русенова, Директор

През 2010 година СОУ „Васил Левски” Троян оборудва два нови компютърни кабинета за своите ученици с решението на Hewlett Packard – MultiSeat. Аз съм много щастлива, че успяхме да въведем тази система в нашето училище, тъй като това е едно изключително предимство. Това е технология, която позволи да осигурим икономия на средства за първоначална инвестиция, електроенергия и поддръжка, като в същото време придобихме значително повече работни места. HP MultiSeat ни дава много добри възможности за подобряване качеството на обучение, като осигурява достъп на учениците до интернет и до всякакви други електронни ресурси. Тази система позволява на учителите да бъдат в крак с изискванията на времето и новите информационни технологии.

В допълнение към системите, в двата кабинета инсталирахме сензори за интерактивна дъска, което разшири възможностите за по-интересно презентиране на учебния материал и стимулира интереса на учениците в час.

За контакти

Технологията HP MultiSeat дава възможност на организации с ограничени финансови бюджети да получат достъп до съвременните информационни технологии.

За допълнителна информация Калин Киров, 0888 726 493 или офисите на Стемо в страната.

За Стемо
www.stemo.bg

Стемо е лидер в областта на информационните технологии в България. Компанията специализира във висок клас ИТ инфраструктурни решения, критични бизнес приложения, системи за отбрана и сигурност, мрежови и комуникационни решения, софтуерна интеграция, системи за управление на бизнеса, системи за управление на бази данни, професионална сервизна поддръжка, обучение и сертификация на специалисти.

Професионалният опит и експертиза на специалистите на Стемо позволяват успешна реализация на комплексни проекти, включващи консултации, проучване, анализ, проектиране, планиране, внедряване, обучение, експлоатация, оптимизация, поддръжка и обновяване на информационни системи.

Широкото портфолио от ИТ продукти, решения и услуги, които компанията предлага, помагат на клиентите да изградят и повишат ефективността, производителността, сигурността и надеждността на своята ИТ инфраструктура.

Фирмата е основана през 1991 година. Разполага с развита национална структура от 16 собствени търговски офиса, сервизни бази и магазини в най-големите градове на страната, съвременни информационни, технически и транспортни средства.

Стемо е предпочитан доставчик на ИТ оборудване и услуги на най-големите корпоративни организации, държавна администрация, предприятия от индустрията, енергетиката, телекомуникационни компании, банки, учебни и медицински учреждения, неправителствени организации, както и хиляди средни и малки предприятия и частни лица.

Всяка година броят на клиентите на компанията надхвърля 10 000.

Още за офертата