Мнения

Представиха наръчника “Добре дошли в училище, родители“

Заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова участва в  представянето на новото издание на Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители“, информира сайтът на МОМН.

Тя поздрави гостите и участниците в събитието и се обърна към създателите на наръчника.

„Използвам възможността да благодаря на Асоциация „Родители“ за доброто партньорство, израз на което е и тази книжка. Ние ще насърчаваме винаги такива инициативи, защото започването на училището е важен момент за детето, което навлиза в един изключителен и нов период от живота си. В отношението си към децата трябва да имаме общи цели, общи действия, тъй като мисията ни е обща. Пожелавам на родителите и учителите да си говорят повече, да общуват повече помежду си в името на децата. Именно така заедно ще преодолеем агресията и негативните явления в училище“.

Председателят на УС на Асоциация „Родители“ Цвета Брестничка благодари от името на организаторите на събитието за подкрепата на МОМН, чрез която наръчникът тази година ще достигне до родителите на всички първокласници.

Изданието „Добре дошли в училище, родители“ е пътеводител за семейството в света на училището. Целта му е да даде обща визия за това как да се насочват и наглеждат първите стъпки на децата в училищната среда, която е съвсем нова за тях, за преодоляване на трудностите и сложните взаимоотношения между семейството и училището  Наръчникът има за цел да подбуди диалог между родители и учители, като не се стреми да дава универсални рецепти, а да се задават въпроси, отговорите на които да се търсят съвместно.

Темите в наръчника са фокусирани върху здравословното поведение на децата в училище, като разглежда не само физическите, но и психическите и социалните аспекти на училищния живот. Родителите могат да получат полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, как да използват джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради приятелски отношения със съучениците си и т.н.