Ученици

По-високи стипендии за отличниците

Просветното министерство обмисля да разреши на училищата да въведат свои правила за разпределяне на стипендиите. Това ще даде по-голяма свобода и креативност в опитите да се стимулират учениците за по-висок успех.

Ръководството на всяко училище ще може да избира дали да увеличи размера на стипендиите на най-добрите ученици, или пък да увеличи броя на наградите за успех, така че повече деца да бъдат стимулирани да учат, пише „Монитор“ като цитира секретаря на МОМН Красимир Вълчев.

„Идеята е възможност за въвеждане на диференцирано изплащане на стипендиите. Трябва да разграничим бележкарите от тези, които наистина са мотивирани да учат. Учениците, които участват на състезания и олимпиади и издигат престижа на съответното училище заслужават допълнителни стимули“, коментира пред изданието директорът на столичното 23 СОУ Нина Чанева.

В момента всички ученици с успех 5.5 и по-висок взимат по 21 лв на месец. Толкова е размерът и на социалната стипендия.

Промяната в разпределянето на парите на ученическите стипендии идва заедно с увеличаването на единния разходен стандарт на учениците.

Вече стана ясно, че парично стимулиране очаква всяко училище, което вдигне успеха си от външни оценявания спрямо предходната година. Това обаче ще стане след като се приеме новият закон за предучилищното и училищно образование.