Училища

Повече качество на висшето образование – повече пари

Образователното министерство ще се опита да увеличи парите за университетите, които предлагат повече качество в обучението си. Догодина добрите ВУЗ-ове ще могат да получават до 25% върху субсидията за съответното професионално направление, пише „Сега“.

За диференциално финансиране тази година бяха отделени малко под 7 млн лв, а за 2012-та сумата е увеличена до 15 млн. лв. Целта на подобно финансиране е да се отсеят „добрите“ от „лошите“ университети и така тези, които не дават добро образование да отпаднат по естествен път, вместо да ги закрият административно.

Разпределението на средствата се извършва по седем критерия и бонуси получиха 19 ВУЗ-а по 48 професионални направления.

За отминаващата вече 2011-та допълнителното финансиране беше в размер на 5% върху субсидията за съответната научна област. По 10% върху субсидията бяха раздадени и за най-добрите в обучението по пет приоритетни области – „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“.

Вероятно през следващата година ще бъдат добавени и педагогическите специалности.

Диференцираното заплащане ще зависи все повече от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, уточнява още изданието.

В оценката ще влиза акредитацията, която имаше тежест от 30% при разпределението на бонусите. Останалите критерии за следващата година ще бъдат определени с постановление на Министерски съвет.

Досега това бяха  индекс на цитируемост (7%), обучението на докторанти в направлението (8%), среден осигурителен доход на завършилите (15%), безработица (15%), реализация по специалността (15%). Останалите 10% от оценката се падаха на входен критерий – средния успех от училище на приетите студенти.

Без право на допълнително стимулиране са всички направления, при които безработицата надвишава 5%.