Училища

Питагоровата теорема – три класа по-рано

Новите учебни програми по математика и информатика бяха представени днес от зам.-министъра на образованието Милена Дамянова. Основното в тях е, че ще са олекотени към теория и засилени към практика.

След като бъдат одобрени, новите програми ще се превърнат в учебници, но това ще стане не по-рано от учебната 2014-2015 година. Основната концепция в програмите е отношението теория – практика, което ще бъде 40/60 %, обясни Дамянова.

Сред най-любопитните предложения за промени са класът, в който ще се изучава Питагоровата теорема.

Досега тя се учеше по геометрия в девети клас, а според промените би трябвало да е в шести. Разликата обаче е, че по-малките ученици няма да я доказват. Любопитното е, че досега тя все пак е била използвана при по-малките, тъй като им е била необходима за участие в олимпиади.

Събиране и изваждане на числата до 100 (10, 20, 30… ) се мести от втори в първи клас. Причината е, че във втори трябва да остане повече време за умножение и деление. В пети клас темата „Обикновени дроби“ ще се изучава преди темата „Десетични дроби“, тъй като се възприема по-лесно, защото например по-често се използва половинка хляб, четвърт сирене, вместо десета от килограма.

В материала от пети до седми клас се предлага да отпадна параметричното уравнение и трапеца, защото били неясни за учениците.

Колкото до информационните технологии – още в пети клас, а не в шести учениците ще учат как се влиза в интернет и как се пишат имейли. Учениците в тази възраст така или иначе вече са наясно с подобни действия, но по-важното е, че ще се обръща и по-голямо внимание на безопасното сърфиране в Интернет.

Презентации, по които текат обсъждания

Усъвършенстване на учебните програми по математика за I – IV клас;

Учебни програми за задължителна подготовка по математика V – VII клас;

Учебни програми за задължителна подготовка в прогимназиален етап по информационни технологии