Училища

Нова програма на МОМН прави Интернет задължителен за учениците

Министерството на образованието стартира нова програма, наречена „Столче на три крака„, която ще работи в три основни направления (по едно за всеки от „краката“), информира „Труд“.

Най-важнотото от проекта е, че голямата краткосрочна цел на МОМН е да осигури един час свободен достъп до интернет на всяко дете в страната. Идеята е насочена основно към децата в по-малките населени места, от смесени и защитени училища, към тези от малцинствата и чиито родители нямат възможност да им осигурят техника и достъп до световната мрежа от дома.

За всички е ясно, че електронното обучение у нас е много атрактивно и интересно, но времето в което родният ученик ще е с лаптоп или таблет в клас е все още много далеч, осъзнават от министерството, но все пак си поставят амбициозната цел това да се случи по-рано от десет години.

Именно обучението на учениците и инфраструктурата (компютри, проектори, интерактивни дъски,софтуери) са два от „краката“ на програмата.

В момента във всяко училище в страната има компютърен кабинет, а на доста места достъпът до тях е свободен и през междучасията. Там където е въведено целодневното обучение до осми клас на практика този час интернет е възможен и без допълнителни усилия, тъй като учениците се подготвят в класните стаи след часовете.

Според новата програма във всяка стая трябва да има компютър и интернет, както и проектор и бяла дъска, на която да има възможност да се предават уроците. Според финансистите на министерството това ще струва около 500-600 лв за кабинет.

В министерството подготвят програма, според която 1/3 от стойността за оборудването ще се плаща от държавата по проекти, а останалите 2/3 – от училището.

Третият „крак“ от програмата се отнася до съдържанието на обучението. Той ще е най-труден за изпълнение, но без него „столчето“ няма да успее да издържи. Това означава нови учебни програми, уроци и учебници. Вече има издателства, които предлагат на учителите софтуер с уроци по различни предмети.