Мнения

Национален фестивал “Наука на сцената“ – Севлиево 2012

Националният организационен комитет с участието на представители на Съюзите на физиците, химиците и биолозите и Министерство на образованието, младежта и науката организират провеждането на четвъртия национален фестивал „Наука на сцената“. За домакин на фестивала е определен град Севлиево.

Фестивалът протича в рамките на три дни (26, 27 и 28 октомври 2012 год.). Посрещането и регистрацията на участниците започва на 26 октомври 2012 год. в Дом на културата „Мара Белчева“ – гр. Севлиево.

Повече за фестивала прочетете тук