Мнения

Натискат ни да удвоим висшистите

Поне 40%, а не както сега 23% от българите, трябва да са с диплома за висше образование до 2020 г., настояват от Европейската комисия. Заложеният процент е цел не само за нас, но и за всяка страна от Европейския съюз.

Целта е пазарът на труда да се покрие с висококвалифицирани специалисти и така да отговори на конкуренцията идваща от САЩ, Япония и като цяло от Азия. Тамошните икономики разчитат на по-високообразовани кадри, се казва в доклад на комисията.

За България обаче ще е много трудно да постигне заложената цел. Причината е в демографския срив, който беше преодолян преди около 5-6 години, но в момента отново е актуален проблем. Заради него у нас не излизат толкова млади хора със средно образование, които след това да влязат във ВУЗ-овете.

Иначе за ЕС образованието и науката е основен приоритет, който се следва вече няколко години. У нас студентите по официални данни са малко над 280 000.