Мнения

МОН публикува проекто-бюджета за образование за 2014 г.

Министерството на образованието и науката публикува проекта за бюджет за образование през 2014 г. Вчера, 14 ноември, той беше приет на първо четене в Народното събрание.

От него стават ясни основните приоритети в периода 2013-2015 г.

– Повишаване качеството на образованието
– Обвързаност на образователните програми с реалните нужди на икономиката
– Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система
– Създаване на условия и среда за реализиране на практика на Националната стратегията за учене през целия
живот
– Превръщане на България в страна на знанието и иновациите

ВИЖ ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТ

От вчера: