Мнения

Къде ще отиват допълнителните пари за образование?

Преди четири дни образователният министър обяви, че средствата в бюджета на ведомството му се увеличават с няколко десетки милиона. Кои пера обаче ще бъдат стимулирани с допълнителните финанси. За това пише в днешния си брой всекидневникът „Труд“.

По-голямата част ще отиде за увеличение на единния разходен стандарт за издръжка на учениците. Сега той средно е 1350 лева за година. Ще стане 1373 лв. Тези пари са важни за училищата, тъй като те формират техните бюджети.

Доста средства ще бъдат насочени към електронното обучение. Ще се подменя остарялата техника, ще се правят виртуалните кабинети.

Целодневното обучение също ще получи допълнителни финанси.

Увеличават се парите и за държавните ВУЗ-ове. По-специално те ще отиват за програмата за подпомагане на успешните специалности в тях, която стартира успешно тази година.

Предвидени са и студентските стипендии. Те обаче няма да са по-големи като размер, а повече като брой.

Неприятната новина за учителите обаче е, че техните заплати няма да бъдат повишени. Конкретни корекции за някои са възможни, но те зависят от това как се управляват финансите на съответното училище.

Въпреки че парите се вдигат, процентът на разходите за просвета остават 2.6% от БВП. Това е много по-малко от средният процент за ЕС, който е 4.

Още по темата