Институции

Конкурс за ученици за международния Ден за безопасен Интернет

Във връзка с отбелязването на международния Ден за безопасен Интернет на 7 февруари 2012 г. Националният център за безопасен Интернет обявява конкурс за ученици за създаване на кратка пиеска с максимална продължителност от 20 минути по темата на Деня „Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“.

Поставянето на сцена и награждаването на трите най-добри сценария ще стане основен фокус на отбелязването на самия Ден за безопасен Интернет.

В конкурса са поканени да участват всички ученици – 1-12 клас.

Условия за участие в конкурса „Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“:

 • Да си ученик или да сте група ученици между 1-ви и 12 клас
 • Да напишеш сценарий на тема „Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“
 • Да намериш съмишленици (независимо от тяхната възраст) за поставяне на пиесата
 • Общият брой на членове на творческия екип да е до 10 души – ученици и възрастни
 • Да изпратиш сценария за пиесата на адрес: safenet@online.bg до 15.01.2011 г.
 • Ако сценарият бъде класиран сред първите три – да имате готовност да изиграете на сцена пиесата на международния Ден за безопасен интернет в София

Пътят към успеха

 • Запознай се с всички условия на конкурса.
 • Помисли си какви са предизвикателствата в интернет – повече за ключовите умения в мрежата може да прочетеш на сайта на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) и на сайта на Националния център за безопасен Интернет.
 • Помисли как общуването между поколенията може да помогне за справяне с тези предизвикателства – кой на кого и с какво може да бъде полезен.
 • Избери конкретна ситуация, в която това се случва.
 • Запознай се с урока по темата, който може да се изтегли отттук.
 • Прочети внимателно нашия урок за подготовка на сценарий, който може да изтеглиш оттук.
 • Допълнителни материали, свързани с темата за безопасен Интернет, могат да се изтеглят оттук.
 • Опитай се да създадеш сценарий за пиеса към избраната ситуация.
 • Опитай се да включиш хора от различни поколения в процеса.
 • Следи времетраенето на всяка сцена, така че общо пиесата да не надхвърли 20 минути, но не се стреми да постигнеш максималната продължителност. По-важни са идеята и посланието!
 • Бъди оригинален и позитивен.
 • Пиши правилно – без правописни и пунктуационни грешки.
 • Подреди и форматирай твоя сценарий.
 • Използвай листа за самооценка, който може да изтеглиш оттук.
 • Съобрази е с крайния срок за изпращане на адрес: safenet@online.bg.

График за провеждането на конкурса:
До 15 януари 2012 г. – приемане на сценарии
16–30 януари 2012 г. – класиране на трите най-добри сценария
6 февруари 2012 г. репетиции в София с професионален режисьор
7 февруари 2012 г. представяне на пиесите на сцена пред публика и авторитетно жури с председател г-жа Милена Дамянова, заместник министър на образованието, младежта и науката. Обявяване и награждаване на победителите.

Критерии за оценка

 • Степен на съответствие с темата
 • Оригиналност на идеята
 • Демонстрирано познаване на основните умения за онлайн безопасност. С тях можеш да се запознаеш тук.
 • Ясно послание
 • Степен на включване на различни поколения в сюжета и неговото разработване
 • Правопис и пунктуация

При изпращане на сценариите:
Под всеки сценарий се изписват имената на участниците в творческия процес и техните роли в разработването, както и кои се предвижда да бъдат изпълнителите но отделните роли в пиесата.

Пример: Автор/и на идеята:……..
Написал/и сценария:………….. Ръководител на творческия екип:…………..
Костюми:…………….
Изпълнители: Ролята на ….. изпълнява…………………. (Допустимо е ролите на възрастните персонажи в пиесата да се изпълняват от учениците.)

Общият брой на членовете на творческия екип да не надхвърля 10 души – ученици и възрастни.
Разработените сценарии се изпращат до края на деня на 15 януари по електронна поща на адрес: safenet@online.bg.

Наградите се осигуряват от Мобилтел, Майкрософт България и Kabinata.com.

За регистрация за участие в отбелязването на Деня за безопасен Интернет ВИЖТЕ ТУК