Ученици

Конкурс за рисунка и словесно творчество “Красотите на река Осъм“

Целта на конкурса „Красотите на река Осъм“ е да бъдат популяризирани уникално красивите места и представители на животинският и растителен свят на поречието на река Осъм и провокираме загриженост у деца, младежи и техните семейства към опазване на това ценно природно богатство.

Конкурсът „Красотите на река Осъм“ е за рисунка и словесно творчество за ученици от всички възрасти, живеещи по поречието на река Осъм, които могат да използват различни техники на рисуване, както и различни форми на словесно творчество.

Специална комисия, съставена от представители на организаторите на конкурса- Сдружение „Екомисия 21 век“, Община Ловеч, РИ на МОМН и РИОСВ -Плевен ще избере най-добрите произведения въз основа на връзката с темата на конкурса и оригиналността на произведението. 12 рисунки ще бъдат избрани да бъдат включени в специален календар за река Осъм, който ще бъде допълнен и от най-интересните словесни произведения и отпечатан в началото на декември 2011год.

На специална среща през ноември 2011 година ще бъдат наградени участниците с най-добрите творби и раздадени поощрителни награди.

Краен срок: 15 октомври 2011 г.

5500гр. Ловеч
ул.Георги Бенковски 1
сдружение „Екомисия 21 век“
За справки и запитвания: 068 603 834, office@ecomission21.com