Училища

Електронните досиета – най-рано от септември

Електронните досиета с оценки в училищата ще бъдат готови най-рано от следващата учебна година, пише ‘Момитор“. Услугата ще дава възможност на родителите да видят как е оценено всяко едно школо спрямо качеството на образованието и цялостната училищна среда в него.

Това е предвидено в общият проект за инспектиране на училищата, който ще бъде възможен след приемане на новия закон за предучилищното и училищно образование. Моделът на инспектиране вече е тестван в доста училища и детски градини, съобщи за „Монитор“ ръководителят на проекта от просветното министерство Тина Велева.

Идеята е инспектори да влизат в училищата и да оценяват по скалата от 1 до 5 цялостната дейност на училището, която включва както преподаването, така и материалната база, училищната среда и изобщо психоклимата, в който са децата.

Освен инспектори, които ще посещават учителите по време на часовете, в проекта участват и родители, и ученици, които попълват анкети в въпроси, свързани с целия училищен живот.

След това резултатите трябва да бъдат публикувани онлайн. Инспекцията ще се прави от независима структура извън МОН.

Всичко би трябвало да е в услуга на родителите, които по-лесно ще се ориентират за качеството на образованието, което получават децата им в училище. Оценките ще бъдат особено полезни за родителите на първокласниците, които избират училище за детето си, както и за майките и татковците на седмокласниците.