Ученици

Всеки ученик – с индивидуален номер

Министерството на образованието обмисля да въведе за всеки ученик индивидуален образователен номер.

Идеята е децата да получават този номер още с тръгването в първи клас. Чрез него ще бъде проследявано дали след отпадане от едно училище децата се записват някъде другаде или завинаги се разделят с образователната система.

По този начин ще бъдат идентифицирани и децата в риск от напускане на школото, които примерно имат дълги отсъствия, за да се работи с тях превантивно, съобщи „Стандарт“.

За целта държавата ще изгради национална система за проследяване на дeцата в риск.

Пилотно проектът трябва да тръгне в Северозападна и Югоизточна България. Общините и школата, в които той ще стартира първоначално, трябва да бъдат подбрани още до края на тази година. От министерството поясниха, че въвеждането на индивидуалния номер на учениците е директива на ЕС.

Освен това МОН ще се бори с ранните бракове и ранните раждания чрез беседи с деца и родители за рисковете, които те носят.