Мнения

Асоциация Родители приветства задължителната предучилищна подготовка за четиригодишните

От Асоциация Родители излязоха с официална позиция по повод приетите промени в закона за предучилищното и училищно образование, според които четиригодишните деца задължително трябва да посещават детска градина или да бъдат обучавани по индивидуален план вкъщи, който да бъде контролиран и наблюдаван от съответните институции.

В сайта на Асоциацията пише (без редакторска намеса):

Асоциация Родители подкрепя въвеждането на изискване за задължителната предучилищна подготовка на децата след навършване на 4-годишна възраст. Основна цел на тази подготовка е осигуряване на възможност за всяка дете да бъде в група от връстници (не по-малко от 6 деца близки по възраст), където да гради умение за пълноценно общуване партньорство, справяне с конфликти, изпълнение на общи задачи, спазване на общи правила, уважение към личното пространство на другия, приемане на различията, разпознаване на емоциите и умение да отстояваш себе си по ненасилствен начин.

Друга важна задача на предучилищната подготовка е балансиране на естественото неравенство в стимулите на семейната среда. Участието на децата в групова форма на подготовка за училище е особено важно и за подготовка не семейството за пълноценно партньорство в етапа на училищното образование. Родителите също имат нужда да придобият умения за пълноценна подкрепа на детето в моменти на трудности, както и за пълноценно общуване с други родители, включително и с такива, при които има съществено разминаване в ценностната система, родителските стилове и капацитет.

В същото време ние сме убедени, че законът трябва да оставя достатъчно свобода за формите на предучилищна подготовка, гарантиращи пространство за инициатива и свобода на избора от страна на семейството.

Асоциация Родители не подкрепя даването на възможност за самостоятелна форма на обучение, тъй като това противоречи на основните нужди на детското развитие, а в същото време отваря възможности за сериозни злоупотреби. От една страна е възможно родителите, водени изцяло от лични мотиви и в разрез с интересите на децата си, да изберат формално този статут като реално не осъществяват подготовка, съобразена с нуждите на децата. От друга страна образователните институции могат да упражняват натиск върху родителите на деца с различни трудности (увреждания, трудности в поведението) за преминаване към подобна форма, която поставя тези деца в изолация и е в противоречие с техните интереси.

Асоциация Родители подкрепя въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца, но настоява за реални гаранции за пълноценно финансиране на разнообразни алтернативни форми, които позволяват постигането на целите на развитието за тази възрастова група.

Още по темата