Училища

ІІ национално състезание по ИТ ще се проведе в Благоевград

Второ национално състезание по Информационни технологии ще се проведе от 26 до 28 март 2010 г. в гр. Благоевград.

 

Състезанието се организира от VII СОУ „Кузман Шапкарев” – Благоевград, РИО – Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград и Община – Благоевград. Домакин на състезанието е VII СОУ „Кузман Шапкарев”.

 

Състезанието се състои в защита пред комисия на проекти по следните теми:

 • “Моят роден край – познат и непознат”,
 • “Великите събития на ХХ век”,
 • “Изкуството и моят свят” и
 • “Многоезична Европа”.
 

Направленията за участие в състезанието са:

 • V – VIII клас:
  • “Уеб сайт”,
  • “Мултимедийни приложения”
 • IX – XII клас:
  • “Уеб сайт”,
  • “Мултимедийни клипове”,
  • “Flash приложения” и
  • “Интернет приложения”.
 

Всеки екип разполага с 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката. Представянето се оценява от с от 0 до 100 точки. Общия сбор на точките се получава като се съберат 20% от оценките за представянето и 80% от оценката на проекта.

 

Прием в университета ще бъде предложен на отличените участници в ХІІ клас от ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.

 

От 2010 година състезанието е вписано в календара на дейностите на Съюза на математиците в България.

 

Организаторите съобщават, че съставът на журито се състои от представители на реномирани висши учебни заведения, автори на учебници и учебни програми.

 

Цели на състезанието:

 • да се разширят и задълбочат практическите и приложните умения на учениците за компетентно използване на информационните технологии при решаване на проблеми от различен характер;
 • да се стимулира самостоятелното разучаване на непознат софтуер и работата с нови компютърни системи;
 • да се популяризират чрез тематиката забележителностите на страната през погледа на учениците;
 • да се насърчава създаването на авторски материали за Интернет пространството, в които се засягат проблемите на младите хора;
 • да се популяризират най- красивите природни забележителности и туристически обекти на територията на страната в Интернет чрез създаването на уеб сайтове;
 • да се създава учебен софтуер с интердисциплинарен характер, който да се мултиплицира в обучението;
 • да се поощряват най-добре представилите се ученици чрез предоставяне на възможност за прием във ВУЗ без конкурсен изпит при заемане на призово място.