Мнения

Ясни подробностите около изпитите на кандидат-гимназистите

Задачи с отворен край ще мъчат кандидат-гимназистите на изпита по математика през 2011 година. Те ще са пет на брой, пише в учебно-изпитната програма, публикувана в сайта на Министерството на образованието.

На задачите учениците ще отделят час и половина. Те са разделени на две групи. На три от тях се изисква кратък отговор, а последните две трябва да имат аргументитано и разширено решение, цитира вестник „Монотор“. Максималният брой точки от тях е 35. Това е трудната част от изпита.

Основният тест, който е в рамките на външното оценяване за 7-и клас, включва 25 въпроса, носи 65 точки и трябва да бъдат отметната за 60 минути. Оценката се формира от резултатите от двата изпита

Максималните 7 точки кандидат-гимназистите ще получат, ако се справят успешно с правописа, граматическите правила и пунктуацията. Това предвиждат критериите за изпита по български и литература след 7 клас. Преразказът върху неизучаван текст ще донесе общо 35 пункта на седмокласниците, явили на изпита за гимназиите, ако те са го направили според критериите, одобрени от министерството.

Шест точки взема всеки описал съдържанието на текста вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието. Същата оценка получават и тези, които са се справили отлично със задачата да предадат подробно важните епизоди и да изградят смислова връзка с по-несъществените части.

Важна е и оценката за преобразуването на пряка реч и вярното предаване на глаголното време. За тях се дават максимално по 4 точки.
Ако ученикът преразказва, без да допуска коментари, той получава максимум 2 точки. Проверяващият пише по 3 точки за употреба на стилово уместни думи и изрази и за отлично графично оформление.

Продължителността на допълнителния модул е 90 минути, а по основния тест върху знанията по български и литература, който включва 25 въпроса, ще се пише един час. Общият брой точки от изпита е 100, добавя още „Монитор“.