Учители

Ярки дрехи за учителите – повече внимание от учениците

Най-подходящата температура за провеждане на учебни занятия е 20-22 градуса. При по-ниска е трудно човек да се концентрира, а при по-висока му се доспива.

Това разкрива гл. ас. д-р. инж. Соня Въчинска от Технически университет-Варна, ръководител на проекта „Иновативност и ергономична оценка на учебната среда и влиянието й върху ефективността на образователния процес и физиологията на човека в процеса на обучение“, цитирана от сайта varnautre.bg.

Тя добавя, че конферентните зали не са подходящи за продължителни събития.

Едно от интересните й заключения е, че учителите трябва да наблягат на ярките цветове в обличането си, ако искат да привлекат вниманието на учениците и особено на тези на по-задните редове.

Проектът „Иновативност и ергономична оценка на учебната среда и влиянието й върху ефективността на образователния процес и физиологията на човека в процеса на обучение“ е със срок от две години и е на стойност 35 324 лв, а в екипа на д-р. инж. Въчинска намират място асистенти, докторанти и доктор от Медицински университет-Варна.

По време на своята работа те ще изградят ергономичен модел на лаборатория за научни цели, който след края на изследването ще може да бъде използван в обучението на студентите от Технически университет-Варна.