Институции Учители

Янка Такева: 84% от българските учители са магистри

Общо 84 процента от българските учители са магистри, каза председателят на Синдиката на българските учители /СБУ/ към КНСБ Янка Такева.

Това стана на конференцията „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“.

Тя съобщи, че новата Европейска комисия подготвя европейски стандарти за придобиването на специалността „Учител по начална и предучилищна подготовка“ и за „Учител по…“. Янка Такева коментира, че „тези стандарти ще задължат страните от ЕС учителите да са магистри, а ние вече сме на този друм и сме много по-напред от останалите европейски държави“.

Новият прочит за квалификацията на учителите, новият прочит на ЕК за надграждащата квалификация на педагозите е свързан с мотивацията на учителя за личностното и професионалното му развитие, каза Такева.

Тя отбеляза, че продължаващата квалификация е много важна, защото обогатява знанията, уменията и компетентностите на българските учители. Много е важно учителите да получават добро базисно образование в българските университети и имаме предложения да се подобри преподаването, учебните програми и учебните планове за подготовката на бъдещите учители, заяви председателят на СБУ.

По думите на Янка Такева не може да не се отчете също, че българското висше образование подготвя добри учители и учители за предучилищна и начална подготовка.

Такева каза, че като председател на СБУ смята, че много е важно да имаме мотивираща и приобщаваща училищна среда – и за учителите, и за учениците. В българската образователна система, след излизането на младите учители от висшите училища, имаме четири „писти“ за квалификацията на педагозите. Сред тях са националната програма за квалификация на учителите, има и много средства от оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, поясни Янка Такева.

Тя добави, че средства за квалификация на учителите ще се осигуряват и чрез програмата за иновативните училища и иновативните политики, които са за обмен на педагогически опит и практики между училищата. Всеки учител може, ако има достатъчно желание и средства, и сам да участва в различни квалификационни курсове, каза Такева.

Източник: novini.bg