Учители

Янка Такева: Учителите са все по-мотивирани да интегрират деца от различни етноси

Председателят на СБУ Янка Такева, говори по време на откриването на Национална конференция „Прилагане на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“ за важността от мотивиране на учителите, които обучават деца от различни етноси и за необходимост от промяна на съзнанието на всички нас за неизбежния процес на интегриране.

„В тази посока е направен пробив“, категорична е Такева.

Тя благодари за съдействието на ръководството на Министерството на образованието и науката за осъществяването на съвместни инициативи. Новият Закон за предучилищното  и училищното образование изисква промени в политиките. Училищата чрез своята автономност трябва да прилагат мерки и подходи за задържане на децата в образователната система.

Такева подчерта и възможностите за осъществяване на политиките на образователна интеграция, които  предоставят Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и националните програми на МОН.

„Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“ представи  Йосиф Нунев, държавен експерт в МОН. За проекта „Твоят час“ и възможностите за интердисциплинарното обучение чрез него говори, Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН.