Мнения

Янка Такева: Трябва коренна промяна на учебните планове

Трябва да има коренна промяна на учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, заяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в интервю за БТА. Тя участва наскоро в семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ край Варна.

Все още има голям проблем със списването на учебниците, коментира Такева. По думите й „този висок стил в учебниците не може да отговори на психо-физическото развитие на децата“. Учебните програми, по които се списват учебниците, са много несъобразени с етапите на развитието на децата, посочи Такева. Не може по математика в пети клас да се изучават дейности, които са за седми клас или пък материал за шести клас да се изучава в четвърти, отбеляза тя.

Смятаме, че трябва да има коренна промяна на учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, допълни Такева. По думите й учителите компенсират неудачите в учебното съдържание и в стила на списване на учебниците. Добре че учителите знаят какво да правят в училище – учат и работят със всички видове варианти учебници по една дисциплина, правят един урок, който да бъде възприет от децата, каза тя.

Такева съобщи, че синдикатът е поставил пред настоящия министър Красимир Вълчев проблемите с учебниците. От СБУ са помолили министъра да бъдат изнесени имената на оценителите на учебниците, за да се видят кои са тези преподаватели от висшите училища, от БАН и учители, които одобряват такива учебници и то с много грешки. Такева каза, че комисиите, които трябва да оценяват учебниците, трябва да са на показ и да се знае кои са тези хора, които пускат на пазара и одобряват некачествени учебници.

През новата учебна година в системата на образованието ще има около 1000 учители без педагогическа правоспособност, коментира Янка Такева. Тя обясни, че те не са завършили педагогическа специалност и работят в системата. Това се отнася особено за учители по чуждоезиково обучение и по информационни технологии. Тя обясни, че в новия закон за училищното образование е записано, че в рамките на две години тези учители трябва да придобият учителска правоспособност.

Такева коментира още, че процентът на новопостъпилите в системата млади учители е много нисък. По думите й около 10% от завършващите 18 специалности по начална и предучилищна педагогика или учител по физика, математика, информационни технологии, чуждоезиково обучение и т.н., влизат в училище. Според нея това е много нисък процент.

Такева каза, че води непрестанни разговори с висшите училища, защото в новия закон за училищното образование е записано, че те трябва да променят учебните планове и програми при подготовката на бъдещите учители, защото вече има нови обществени процеси, които налагат да се създадат нови специалности, по които ще се обучават учителите.

За пример тя посочи интегративното обучение, обучението в мултикултурна среда, гражданското образование, което трябва да бъде застъпено повече в учебните планове при подготовката на учители. Освен това трябва да се изучава повече възрастова психология, за да се разбират поколенията, необходимо е въвеждане на стажантските програми, увеличаване на часовете по практика, която провеждат студентите в училищата и детските градини, смята Такева.

Всяка година имаме проблеми с кадровото обезпечаване на системата, особено на учители по чуждоезиково обучение, по природо-математическите дисциплини – математика, информатика, начални учители и учители в предучилищния сектор, заяви председателят на Синдиката на българските учители. Всяка година в образователната система работят над 3600 пенсионери и така обезпечаваме кадрово системата, допълни тя. Такева каза, че решението с връщането в системата на пенсионирани учители е временно решение, защото след 6 години в системата ще липсват 39 000 учители. Така че ние ще изпаднем в голям колапс, отбеляза тя.

По тази причина увеличаването на работната заплата, справянето с агресията, насилието, тормоза, стреса в училище, подобряването на учебните програми, учебното съдържание, въвеждането на по-интересни и иновативни методи за работа с младите хора са предпоставки за връщането на завършващите университетите с учителска правоспособност да влязат в училище, каза Такева.

„Дълбоко съм убедена, че с политиките, които се предприемат за рязко увеличаване на работните заплати и достигане на началната работна заплата на 1800 лева през 2020-2021 година може би ще се разреши проблемът“, смята Такева.

Професионалното образование е много голям и важен дял в средното образование за подготовката на средните кадри, необходими за пазара на труда, каза председателят на СБУ. Такева коментира, че безспорно въвеждането на професионалното дуално образование, което вече трета година се експериментира в професионалните училища, е дало своите резултати. Имаме 100 училища, които са кандидати да работят по професионалното дуално образование, но нямаме насреща предприятия, които да ги поемат, обясни тя.

По думите й бизнесът все още не е готов за това и по тази причина СБУ предлага да се облекчат данъчните изисквания към предприятията, които работят по професионалното дуално образование. Според синдиката всички разходи по издръжката на учениците, заплати, социални осигуровки, стипендии и съответно обзавеждане с необходимите съоръжения на техните работни места, не трябва да се облагат с данък.

Такева обясни, че по този начин са постъпили във Словакия и в Румъния и тяхното професионално дуално образование е потръгнало много добре.

Източник: dnes.bg