Мнения

Янка Такева: След 7 години ще има голям недостиг на учители

През миналата учебна година в българското училище влязоха 800, а през тази учебна година – 3500 млади учители. Това съобщи председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева на националната конференция „Ролята на наставничеството за професионалното развитие на младите учители“.

„След седем години в българската образователна система ще има голям недостиг на учители, тъй като 39 000 учители ще се пенсионират“, заяви Такева. По думите й това означава, че младите учители, които завършват висшите училища, трябва да имат мотивация да влязат в училище. „Тази мотивация е свързана и с наставничеството, като СБУ в продължение на пет години подготвя наставници за училищата и детските градини в постоянната Академия за наука и иновации. Тези учители наставници вече са около 3000 и получават 50 лева месечно допълнително по време на учебната година, съгласно отрасловия колективен трудов договор“, обясни Такева.

„Наставниците трябва да влязат в политиката на всяко училище и детска градина, за да могат да бъдат задържани младите учители. Ако ги оставим без подкрепа, те не напускат на първата година, а още в първите две седмици, както се случва в някои общини“, коментира Янка Такева. Тя обясни, че наставниците трябва да подпомагат младите учители при самоподготовката им, при планирането на учебните занятия и в извънкласните дейности, в работата в мултикултурна среда и с деца със специални образователни потребности. По думите на председателя на СБУ повишава се мотивацията на младия учител да влезе в образователната система, като първата причина е заради повишаването на работните заплати на педагозите и заради подобряването на условията на работа в училищата и в детските градини.

„Ще се увеличи навлизането на млади учители в образованието, защото имаме шест университета, които подготвят учители по начална и предучилищна педагогика, а всички университети у нас – 52, подготвят учители специалисти по математика, информатика, биология, химия, физика и по други науки“, убедена е Янка Такева. Според нея висшите училища трябва да подготвят младите учители да работят в мултикултурна среда и в преподаването на гражданско образование. „В университетите трябва повече да се изучава възрастова психология, защото липсата на достатъчно знания за преминаването на децата в различните възрасти, създава проблеми при общуването“, допълни Такева.

Източник: novini.bg