Янка Такева: След осем години ще има нужда от близо 40 000 учители

Янка Такева: След осем години ще има нужда от близо 40 000 учители Снимка: bgonair.bg

България след осем години ще имаме нужда от 39 000 учители, защото една голяма част от тях ще се пенсионират и затова трябва да се вземат мерки, за да бъде осигурена образователната ни система с учители.

Това каза председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева при представянето на резултатите от европейския проект “Нов път за нови таланти в преподаването” /NEWTT/. Учителите в България са около 90 000 в момента.

По проекта е направено изследване от Университета в Дюсбург-Есен, което сравнява уменията и нагласите на учители от традиционни и алтернативни форми на подготовка. Целта на проекта е да отвори пътя към класните за стаи за успешни и мотивирани професионалисти от различни професионални сфери. Той възниква в отговор на няколко общи проблеми, пред които са изправени редица европейски държави – недостиг на учители, недостатъчна практическа подготовка на бъдещите педагози, ранно напускане на учителската професия и неспособност на образованието да посрещне нуждите на учениците в 21-и век.

Близо 100 души са станали учители, преминавайки през двугодишен курс на обучение по проекта, в който страната ни си партнира с Австрия, Румъния, Латвия и в Баския регион на Испания. Той е финансиран с 3,5 млн. лв, обясни неговият ръководител Нели Колева.

Желания да се включат в проекта имат 4 000 души от страните партньори, от които 1 900 били българи. При подбора им следили за мотивация, желание да бъдат в училите, способност да работят в предизвикателна среда и липса на негативни нагласи спрямо ученици с по-нисък социален статус. „Всички участници в проекта работят в училища, в които се срещат предизвикателства“, подчерта Колева.

Преди за влязат в класните стаи участниците преминават през обучение в университет партньор, като за България това е ПУ „Паисий Хилендарски“. Следва 7-седмичен летен институт по време на който преподават на ученици. В края на 2-годишния курс участниците в проекта преминават между 40 и 60 дни допълнителна квалификация в училище. „Това не са хора, които просто започват да преподават. Те са преминали през интензивен двугодишен курс на обучение, затова е важно те да бъдат мотивирани.“, обясни още Колева. Резултатите от проекта показва, че участниците се чувстват равнопоставени с останалите педагози. Колева подчерта, че 100% от директорите в страната са готови да наемат учител, обучен по тази програма.

Отново по проекта, учителите от България и от Австрия, са показали по-добри знания по педагогика от традиционно обучените педагози. Целта на проекта е опитът, придобит чрез пилотните програми в различните държави, да се използва за препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение и задържане на нови специалисти в училищното образование.

МОН е партньор на този проект, защото ползата от него е изключително голяма за образователната ни система, каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя отбеляза, че по националната програма “Мотивирани учители” 100 специалисти в определени области ще може да се преквалифицират, за да преподават по физика, математика, астрономия, информационни технологии и по чужди езици, тъй като за тези учебни предмети има недостиг на учители.

В България проучването е най-мащабно и успяхме добрите практики да бъдат заложени като добри политики, за които очакваме позитивни резултати, заяви Михайлова.

Източник: monitor.bg

Коментари във Facebook