Институции Мнения Учители

Янка Такева: След осем години ще има нужда от близо 40 000 учители

България след осем години ще имаме нужда от 39 000 учители, защото една голяма част от тях ще се пенсионират и затова трябва да се вземат мерки, за да бъде осигурена образователната ни система с учители.

Това каза председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева при представянето на резултатите от европейския проект „Нов път за нови таланти в преподаването“ /NEWTT/. Учителите в България са около 90 000 в момента.

По проекта е направено изследване от Университета в Дюсбург-Есен, което сравнява уменията и нагласите на учители от традиционни и алтернативни форми на подготовка. Целта на проекта е да отвори пътя към класните за стаи за успешни и мотивирани професионалисти от различни професионални сфери. Той възниква в отговор на няколко общи проблеми, пред които са изправени редица европейски държави – недостиг на учители, недостатъчна практическа подготовка на бъдещите педагози, ранно напускане на учителската професия и неспособност на образованието да посрещне нуждите на учениците в 21-и век.

Близо 100 души са станали учители, преминавайки през двугодишен курс на обучение по проекта, в който страната ни си партнира с Австрия, Румъния, Латвия и в Баския регион на Испания. Той е финансиран с 3,5 млн. лв, обясни неговият ръководител Нели Колева.

Желания да се включат в проекта имат 4 000 души от страните партньори, от които 1 900 били българи. При подбора им следили за мотивация, желание да бъдат в училите, способност да работят в предизвикателна среда и липса на негативни нагласи спрямо ученици с по-нисък социален статус. „Всички участници в проекта работят в училища, в които се срещат предизвикателства“, подчерта Колева.

Преди за влязат в класните стаи участниците преминават през обучение в университет партньор, като за България това е ПУ „Паисий Хилендарски“. Следва 7-седмичен летен институт по време на който преподават на ученици. В края на 2-годишния курс участниците в проекта преминават между 40 и 60 дни допълнителна квалификация в училище. „Това не са хора, които просто започват да преподават. Те са преминали през интензивен двугодишен курс на обучение, затова е важно те да бъдат мотивирани.“, обясни още Колева. Резултатите от проекта показва, че участниците се чувстват равнопоставени с останалите педагози. Колева подчерта, че 100% от директорите в страната са готови да наемат учител, обучен по тази програма.

Отново по проекта, учителите от България и от Австрия, са показали по-добри знания по педагогика от традиционно обучените педагози. Целта на проекта е опитът, придобит чрез пилотните програми в различните държави, да се използва за препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение и задържане на нови специалисти в училищното образование.

МОН е партньор на този проект, защото ползата от него е изключително голяма за образователната ни система, каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя отбеляза, че по националната програма „Мотивирани учители“ 100 специалисти в определени области ще може да се преквалифицират, за да преподават по физика, математика, астрономия, информационни технологии и по чужди езици, тъй като за тези учебни предмети има недостиг на учители.

В България проучването е най-мащабно и успяхме добрите практики да бъдат заложени като добри политики, за които очакваме позитивни резултати, заяви Михайлова.

Източник: monitor.bg